français  
 
  Kontakt     Mapa sajta  
 
 
  Umetnost i kultura
 
Uvod
Film
Muzika
Scenska umetnost
Književnost
Vizuelna umetnost
Debate
   
 
PRIJAVITE SE NA
NEWSLETTER
 
 
Facebook
Fotografije
Video  
 
NOVI SAD  
 
NIŠ  
 
PARIZ  
   

 
     
  Uvod
 
 

Francuski institut, priznati faktor na kulturnoj sceni Srbije

Francuski institut u Srbiji, u partnerstvu sa brojnim operaterima i kulturnim ustanovama u Srbiji, obavezao se da predstavlja najsavremeniji izraz francuske kulture i ideja. Njegova najvažnija polja delovanja su scenske i vizuelne umetnosti, savremena muzika, film, debate posvećene velikim društvenim pitanjima. Na ovaj način, Francuski institut učestvuje godišnje u preko sto manifestacija u celoj zemlji. Takođe aktivno sarađuje sa mnogim raznim učesnicima kulturnog života u Srbiji. Bilo da se radi o mobilnosti, obuci, pomoći za izdavaštvo, Institut usmerava i savetuje srpske i francuske profesionalce kad je u pitanju koncepcija projekata i potraživanje kontakata ili obaveštenja o kulturnoj sceni u obe zemlje.



 
Konkurs za boravak u Cité des Arts u Parizu tokom 2017.

Konkurišite za program rezidencija Francuskog instituta u  Cité internationale des arts u Parizu namenjenom stranim umetnicima koji žele da prošire svoj istraživački projekat boraveći 3 ili 6 meseci u Parizu.

Rok: 30. septembar 2016.

Kandidati treba između ostalog da budu profesionalno angažovani, da govore francuski ili engleski i da pruže dokaze o ostvarenim radovima. Nema starosne granice za kandidate.
Francuski institut preuzima troškove najma ateljea/mesta stanovanja u Cité internationale des arts. Svi ostali troškovi idu na teret kandidatu.

Program se odnosi na sledeće discipline: video umetnost, ulična umetnost, cirkus i lutkarstvo, digitalna umetnost, likovna umetnost, strip, film, komesarijat izložbi, igra, dizajn, grafički dizajn, gastronomija, knjiga, umetnički zanati, moda, zabavna muzika i džez, klasična i savremena muzika, fotografija, pozorište.

Slanje dosijea na adresu Francuskog instituta: ifs@institutfrancais.rs sa naznakom „Za Anne-Lorraine Vigouroux, izvršnu direktorku“
Umetnici ne mogu da šalju direktno svoj dosije Parizu.

Rok za podnošenje dosijea: 30. septembar 2016.
Selektorska komisija će doneti definitivne odluke sredinom novembra 2016.
Više detalja na www.institutfrancais.com/fr/residences-la-cite-internationale-des-arts




 

Konkurs za frankofonce „Courants du monde“

Rok za podnošenje kandidatura je 10. jun

U okviru svojih programa međukulturne saradnje za frankofonce, francusko Ministarstvo kulture i komunikacija predlaže četiri seminara koji će se održati od 10. do 21. oktobra 2016. godine na sledeće teme:

Fizička i digitalna konzervacija bibliotetskih zbirki, u saradnji sa Nacionalnom bibliotekom Francuske

Ulozi i primena medijacije u ustanovama kulture, u bibliotekama, muzejima i mestima koja se bave zaštitom baštine, u kojim se stvara i širi kultura i stvaralaštvo

Finansiranje i ekonomija kulture, u saradnji sa Univerzitetom Paris Dauphine

Kulturne politike i njihovo upravljanje

Dosije za kandidaturu i sve informacije mogu da se preuzmu sa sajta francuskog Ministarstva kulture i komunikacija

Što se Srbije tiče, mole se zainteresovane osobe da pošalju svoju kandidaturu Francuskom institutu u Srbiji na sledeću adresu ifs@institutfrancais.rs uz napomenu „za Anne-Lorraine Vigouroux“.

Krajnji rok za prispeće kandidatura je petak 10. jun 2016. godina kako bi mogle da budu pregledane i odobrene pre slanja za Pariz.

         



 
Konkurs Međunarodni fond za kulturnu raznovrsnost

Otvoren je 7. konkurs za dobijanje pomoći od strane Međunarodnog fonda za kulturnu raznovrsnost!

Rok za podnošenje kandidatura je 15. april 2016.

Srpski kulturni operateri mogu da do 15. aprila 2016. dostave kandidaturu kod Međunarodnog fonda za kulturnu raznovrsnost koji podržava projekte u skladu sa konvencijom UNESCO-a koja se odnosi na promociju i zaštitu raznovrsnosti kulturnog izražavanja. Podsećamo da su Francuska i Srbija pristalice ove konvenicje i da  Francuska prednjači u svetu kada je reč o doprinosu ovom Fondu.

Sve informacije u vezi sa ovim konkursom dostupne su na sajtu UNESCO-a na engleskom i francuskom

         



 
Konkurs Courants du monde

Kandidujte se za program Courants du monde – Svetski tokovi

Rok: 25. septembar 2015.

Francusko Ministarstvo kulture i komunikacija započelo je program Courants du monde – Svetski tokovi, koji obuhvata seminare, susrete i obuku frankofonih profesionalaca iz kulture. Za ovaj program mogu da konkurišu osobe koje imaju dokazano profesionalno iskustvo i koje su bile na odgovornim funkcijama u nekoj firmi, privatnoj ili javnoj ustanovi ili u javnoj upravi. Potrebno je da kandidat poseduje oko 5 godina profesionalnog iskustva.

Programi obuke podrazumevaju zajedničke teoretske i praktične kurseve. Cilj im je da doprinesu vladanju koncepcijskim i analitičkim sredstvima potrebnim za rukovođenje međunarodnim projektima. Programi se oslanjaju na mrežu profesionalaca i učesnika koji su se dokazali u svojim sektorima, doprinose razmeni znanja i iskustava, a omogućavaju stvaranje veza između frankofonih profesionalaca iz celog sveta.

Postoji takođe mogućnost kandidovanja za personalizovani i tematski program koji bi obuhvatio individualne sastanke sa zaposlenima u javnim ili privatnim ustanovama kulture.

Rok za podnošenje kandidature je 25 septembar. Vaš dosije treba prethodno da bude odobren od strane Francuskog instituta u Srbiji.
Pogledajte kompletne informacije i uslove na
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Europe-et-international/Accueil-et-formation  

Slobodno nam se obratite radi više obaveštenja na ifs@institutfrancais.rs